in

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ SINAVI ÖRNEK SORU & CEVAPLARI

01. Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanı nedir?
Omurga

02. Teknede “Omurga” nedir?
Tekne iskeletinin altında bulunan ve baitan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.

03. Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine ne ad verilir?
Kemere

04. Teknede “Kemere” nedir?
Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.

05. Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?
Bodoslama

06. Teknede “Bodoslama” nedir?
Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

07. Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara ne denir?
Posta

08. Teknede “Posta” nedir?
Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara posta denir.

09. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya, ne denir?
Dümen palası

10. Teknede “Dümen Palası” nedir?
Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya dümen palası denir.

11. Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası nedir?
Küpeşte

12. Teknede “Küpeşte” nedir?
Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası küpeşte denir.

13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına ne ad verilir?
Borda

14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına borda denir.

15. Teknenin su altında kalan dış kısmına ne ad verilir?
Karina

16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür? Teknenin su altında kalan dış kısmına karina denir.

17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?
Sintine

18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.

19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?
Alabanda

20. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.

21. Teknenin bel kemiği, temel yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Omurga

22. Teknede su yağ vb. sıvıların biriktiği, teknenin iç tabanı neresidir?
Sintine

23. Dümen palasını kontrol eden parça aşağıdakilerden hangisidir?
Dümen veya yeke

24. Aşağıda sayılan parçalardan hangisi teknenin gövdesine ait değildir?
Yelken, Yeke, Dümen, Sintine?
Yelken

25. Aşağıda sayılan dört parçadan üçü birbiriyle bağlantılıdır. Farklı olan parça  hangisidir? Yelken, Yeke, Dümen, Sintine
Yelken

26. Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?
Fora

27. “Fora” komutunun anlamı nedir?
Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.

28. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?
Toka

29. “Toka” komutunun  anlamı nedir?
Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.

30. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komut nedir?
Laçka

31. “Laçka” komutunun anlamı nedir?
Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komuttur.

32. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komut nedir?
Volta

33. “Volta” komutunun anlamı nedir?
Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komuttur.

34. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komut nedir?
Arya

35. “Arya” komutunun anlamı nedir?
Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komuttur.

36. Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?
Hisa

37. “Hisa” komutunun anlamı nedir?
Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

38. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?
Vira

39. “Vira” komutunun anlamı nedir?
Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.

40. Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut nedir?
Mayna

41. “Mayna” komutunun anlamı nedir?
Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut maynadır.

42. “Aborda” olmak nedir?
Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına aborda denir.

43. Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına ne denir?
Aborda

44. “Alarga” nedir?
Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.

45. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?
Alarga

46. “Usturmaça” nedir?
Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara usturmaça denir.

47. Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara ne ad verilir?
Usturmaça

48. “Avara olmak” nedir?
Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına avara olmak denir.

49. Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına ne denir?
Avara

50. “Alabora olmak” nedir?
Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.

51. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?
Alabora

66. “Kemere hattı” nedir?
Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.

67. Pupa-Pruva doğrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?
90 derece

68. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
Sancak

69. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
ıskele Baş omuzluk

70. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
Sancak Kıç omuzluk

71. Teknenin rüzgarın geldiği tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir?
Rüzgar üstü

72. Teknede rüzgârın geldiği tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir?
Rüzgar altı

73. Bir teknenin pupası neresidir?
Teknenin arka yönü, arkası

74. Bir teknenin pruvası neresidir?
Teknenin ön yönü, önü

75. Pupa yönüne bakıldığında teknenin iskele tarafı neresidir?
Sağ

76. Pruva yönüne bakıldığında teknenin sancak tarafı neresidir?
Sağ

77. Teknenin baş ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köşelere ne denir?
Omuzluk

78. Bir yere aborda olan tekne, bu yerden başka bir yere gidebilmek için ne yapar?
Avara

79. Aşağıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?
Aborda

85. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?
Arma

86. Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık girmesini sağlayan sızdırmaz pencerelere ne ad verilir?
Lumboz

87. “Lumboz” nedir?
Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık girmesini sağlayan sızdırmaz pencerelere lumboz denir.

88. Kemerelerin üstünü kaplayan ve baştan kıça uzanan alana ne ad verilir?
Güverte

89. Teknelerde başta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?
Irgat

91. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?
Güverte donanımı

92. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?
Puntel

93. “Puntel” nedir?
Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara puntel denir.

94. Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?
Vardevela

95. “Vardavela” nedir?
Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.

96. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını sağlayan donatı nedir?
Manika

97. “Manika” nedir?
Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını sağlayan donatıya manika denir.

98. Bir teknede  direği bas-kıç doğrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?
Istralya

99. “Istralya” nedir?
Bir teknede direği bas-kıç doğrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.

100. Bir teknede  direği bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan tel veya çubuğa ne ad verilir?
Çarmıh

101. “Çarmıh” nedir?
Bir teknede direği bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan tel veya çubuğa çarmıh denir.

102.  Yelkeni kontrol eden  ve kontrol ettiği yelkene göre isimlendirilen halata ne ad verilir?
Iskota

103. “Iskota” nedir?
Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene göre isimlendirilen halata ıskota denir.

104. Mandar halatının ana  işlevi nedir?
Yelkeni basıp, indirmeye yarar.

105.  Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?
“Mandar”

106.  Yelkenli teknelerde direğin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana doğru açan metal veya ahşap çıkıntılara ne ad verilir?
“Seren”

107. Denizcilikte kullanılan bağların ana özelliği nedir?
Sağlam tutan ve kolayca çözülebilir olmalarıdır.

108. Halatın bağ yapılan ucuna ne denir?
“Çıma”

109. Bir halatın çıma’sı neresidir?
Halatın bağ yapılan ucuna çıma denir.

110. Halatın yükü taşıyan kısmına ne denir?
“Beden”

111. Bir halatın beden’i neresidir?
Halatın yükü taşıyan kısmına beden denir.

112. ızbarço bağının özellikleri nelerdir?
Sıkışmaz, kaymaz ve kolayca açılır.

113. Kesilen halatın uç kısmındaki kolların dağılmaması için, halat çımasına hangi bağın yapılması gerekir?
“Piyan”

114. Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini önlemek, yanaşma manevrası sırasında teknenin süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad verilir?
“Bas – Kıç Halatı ile Pürmeçe”

115. Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını engelleyen halatlara ne ad verilir?
“Koltuk halatı”

118. Bir halat koçboynuzuna nasıl volta edilir?
Sekiz çizecek şekilde son tur ters olarak

119. “Roda” nedir?
Halatın düzgün bir şekilde sarılmasına roda denir.

120. Bir bağın kolayca çözülmesi ve gevşetilmesi istenirse bağ nasıl yapılır?
“Foralı”

121. Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylaştırmak için ne yapılır?
Bosa yapılır.

123.  Yekeli teknede yekenin ucu sancağı gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?
“ıskele”

124.  Yekeli teknede yekenin ucu iskeleyi gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?
“Sancak”

125. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?
“Sancak”

126. Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?
“Sancak”

127. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?
“ıskele”

128. Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?
ıskele

129. Dümenin dönmek istenen tarafa basılabildigi kadar döndürülmesi için verilen komut nedir?
“Alabanda”

131. Tam pruvanızda gördüğünüz kayalıktan kurtulmak için dümen komutu ne olmalıdır?
Kayalığı sancakta bırak, kayalığı iskelede bırak, iskele alabanda, sancak alabanda …

132. ıki tarafı da kayalık dar bir kanaldan geçerken hangi dümen komutu yanlıştır?
“Alabanda”

133. Hangi dümen komutu iskele baş omuzlukta gördüğünüz size oldukça yakın demirli bir tekne ile çatışmanıza neden olabilir?
ıskele 45

134. Denizden iskeleye doğru esen sert rüzgar veya manevra sahasının darlığı nedeniyle teknenin bası açılamıyorsa hangi manevrayla avara edilir?
Başı sabit tutularak kıçı rüzgar üstüne doğru açılır.

135. Eğer rüzgar iskele boyunca esiyorsa iskeleye nasıl yaklaşılmalıdır?
Teknenin başını rüzgara vererek.

136. Tornistanda kıçı  iskeleye çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.
Teknenin iskelesinden, rıhtımın sancağından.

137. Tornistanda kıçı  sancağa çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.
Teknenin sancağından, rıhtımın iskelesinden

138. Bas üstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komut aşağıdakilerden hangisidir?
“Funda demir”

139. Demirlemede kullanılan “Funda Demir “
komutunun anlamı nedir?
Baş üstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komuttur.

140. Demir alma işlemi sırasında baş üstündeki kişi kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu hangi terimi kullanarak haber verir?
“Salpa”

141. Demirlemede kullanılan “Salpa“ teriminin anlamı nedir?
Demir alma işlemi sırasında bas üstündeki kişi kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu bildirir.

142. Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin oldugu, durumuna ne denir?
“Apiko”

143. Demirlemede kullanılan “Apiko” teriminin anlamı nedir?
Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin olduğu duruma apiko denir.

144. Demir alma işlemine başlayacaksınız, baş üstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceğiniz komut nedir?
Vira demir

145. Demirlemede kullanılan “ Vira “ komutunun anlamı nedir?
Demir alma işlemine başlayacaksınız, baş üstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceğiniz komuttur.

146. Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına ne denir?
“Kaloma”

147. Demirlemede kullanılan “Kaloma” teriminin anlamı nedir?
Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına kaloma denir.

148. Hareket halindeki zincirin akışının durdurulması için verilmesi gerek komut nedir?
“Aganta”

149. Demirlemede kullanılan “Aganta” komutunun anlamı nedir?
Hareket halindeki zincirin akısının durdurulması için verilmesi gerek komuttur.

150. Ani gerilimlerden ırgatın dişlilerinin zarar görmemesi için, demir zinciri veya halatın yükünün bir halat aracılığıyla alınıp, bir koç  boynuzuna veya babaya aktarma işlemine ne denir?
Boşa tutmak

151. Demirlerken, yaygın bilinen ve kullanılan şekliyle, rüzgar ve akıntı teknenin ne tarafından alınmalıdır?
Baş, pruva

152. Uygun bir zemine normal hava şartlarında demir atacaksınız. 12 m. derinliğe tamamen zincir kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz?
48 m

153. Uygun bir zemine normal hava şartlarında demir atacaksınız. 5 m. derinliğe tamamen halat kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz?
50 m

154. Çapaya bağlı 5 metre zincir ve devamında halat kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir?
Derinliğin 6 katı

155. Uygun bir zemine, 9 metre derinliğe ve normal hava şartlarında tamamen zincir kullanarak demir atacaksınız. Kaç  metre kaloma verirsiniz?
36 m

156. Çapaya bağlı sadece zincir kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir?
Derinliğin 4 katı

159. Çift  çapa demirlemede iki zincir arasındaki açının ne kadar olması önerilir?
40 derece

160. Demirledikten sonra çapanın tutup tutmadığını aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle anlarsınız?
Hafifçe tornistan yol verip sarsılmayı görerek

161. Demirlemede çapaya şamandıra bağlanması niçin önerilir?
Bir takılma durumunda çapanın yerini bilmek ve çapayı kurtarmak için önerilir.

163. Çok  yakınınızdaki bir tekneden “tehlike” çağrısı aldınız. Yasal sorumluluğunuz nedir?
Yardım etmek zorunluluktur.

164. Bir tehlike durumunda, tekne kurtarma işlemiyle ilgili olarak  size yardıma gelen tekne kaptanıyla hangi hukuksal durumu mutlaka karara bağlamalısınız?
Yardım karşılığı maddi bir isteği olup olmadığını karara bağlamak gerekir.

166. Kötü hava şartlarında güvertede çalışırken aşağıdaki hangi teçhizatı mutlaka kullanmalıyız?
Can emniyet halatı

167. Denize Adam Düşmesi durumunda, çevredeki tekneleri uyarma amacıyla işaret şamandırasının ucunda hangi harf sancağı takılı olmalıdır?
O (Oscar)

168. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gündüz vakti “Denize Adam Düştü” durumu diğer teknelere nasıl duyurulur?
Ses ve ışık ile ikaz, telsiz ile bildirmek, deniz adam düştü (oscar) sancağı toka etmek

169. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır?
Vites boşa alınır.

170. 080 derece rotasına ilerlerken sancak taraftan denize adam düşürdünüz. Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye gelince, dümeni ters alabandaya basarak kurtarma rotasına girersiniz?
140 derece

171. 180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize adam düşürdünüz. Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye döner ve sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz?
120 derece

172. Gece vakti “Denize Adam Düştü” durumlarunda hangi tip can simidi kullanılır?
Işıklı can simidi

173. Çatışma halinde ilk yapılması gereken nedir?
Önce can emniyeti sağlanır, sonra teknenin su yapıp yapmadığı kontrol edilir.

174. Çatısma sonrası, suyu kesmek için gerekli önlemleri aldığınız halde batma ihtimaliniz varsa ne yapılmalıdır?
Ne kadar zaman teknenin yüzmeye devam edeceği hesaplanır.

175. Karaya oturmuş bir tekne, oturulan bölge hakkında hiç bir bilgi elde edilememişse, öncelikle hangi yönde yüzdürülmeye çalışılmalıdır? Oturduğu yönde (tornistan yaparak)

176. Karaya oturmuş bir teknenin, yardım almadan tekrar yüzdürülmesi hangi yöntemle sağlanabilir?
Motorla, ağırlıgı bir tarafa vererek, ağırlığı azaltarak

177. Bir teknenin isteyerek karaya oturtulması halinde, üzerinde ne kadar yol  olmalıdır?
Dümen dinleyecek kadar bir yol

178. Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar yüzdürüleceği düşünülerek ne yapılmalıdır?
Kıç demiri atılmalıdır.

179. Yedeklemeyi kim  kontrol eder?
Yedeklenen tekne kaptanı kontrol eder.

180. Yedekleme sırasında yedek halatı hangi pozisyonda olmalıdır?
Terazilenmiş olmalıdır.

181. Yedek halatı tekne üzerinde nereye volta edilmelidir?
Kurtağzı, koçboynuzu ve vinçe

182. Yedekleme sürati ne olmalıdır?
Gövde sürati kadar, su hattı boyuna göre olan

183. Bir yangının meydana gelmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir? Oksijen, yanıcı madde, kıvılcım
Hepsi

184. Aşağıdakilerden hangisi teknede yangın nedenlerindendir?
Motorun aşırı ısınması, Elektrik tesisatındaki aksaklıklar, Eksoz borusunun iyi yalıtılmaması, Kaynak sırasında oluşan kıvılcım,
Akü başlarından oluşabilecek kıvılcım, Metal parça kesilirken çıkan kıvılcım, Sigara içmek, Açık ızgara yapmak, Aşırı sıcaklarda teknenin havalandırılmaması, Yemek yapma sırasına oluşan kıvılcım.
Hepsi

185. Teknelerde yağ ve yakıtın sebep olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususlara dikkat etmek gerekir?
Sintinenin ve motor çevresinin temiz tutulması gerekir.

186. Teknelerde gaz tüplerinin yangına neden olmaması için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir.
Gaz tüplerinin iyi havalanan yerlerde sıkıca kapalı tutulması gerekir.

187. Teknelerde elektrik arızalarının neden olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir?
Acemice yapılan ilavelerden kaçınılması, elektrik kablolarının eskiyenlerinin değiştirilmesi

189. Seyir sırasında güvertede yangın çıkması durumunda önce ne yapılmalıdır?
Yangın ihbarında bulunulması ve teknenin yavaşlatılması, rüzgarın tekneye en az zarar verecek yerden alınmaya gayret edilmelidir.

190. Güvertede sancak kıç  omuzluktaki dolap içinde muhafaza ettiğiniz yedek benzin bidonunuz devrilmiş ve içindeki çok  az miktardaki yakıtın tamamı dolap içine dökülmüştür. Misafirlerinizden birinin sigarasından rüzgarın kopardığı bir ateş parçası, dolap kenarından sızan benzinle temas ederek kıç üstünde yangına neden olmuştur. Yangına taşınabilir söndürücüyle müdahale etmeden önce hangi manevrayı yaparsınız?
Yavaşlayarak tekneye rüzgarın pruvadan gelmesini sağlamak gerekir.

191. Güvertede çıkan yangında gerekli manevra yapıldıktan sonra, yanan malzeme denize atılamıyorsa yangına nasıl müdahale edilir?
Yangın söndürücü ile veya yangın battaniyesi ile

192. Kamara içinde çıkan yangına nasıl müdahale edilmelidir?
Hava akımı önlenir, yangın battaniyesi veya yangın söndürücü ile müdahale edilir.

193.  Gerilim altındaki elektrikli cihaz veya elektrik tesisatı yangınlarına aşağıdaki hangi malzemeyle müdahale edilmez?
Deniz suyu ile müdahale edilmez.

194.  Yangın battaniyesi, yangın başladığında hemen alevlerin üstüne kapatılmalıdır. Bu  hangi amaçla yapılır?
Hava ile teması kesmek için

195. Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karşı hangi tip yangın söndürücü kullanılması önerilir?
Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı

196. Teknelerde çıkabilecek elektrik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?
Karbondiyoksitli

197.  Yangın Söndürme Cihazlarını farklı yangın tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
Doğru tipte söndürücüyü belirtilen tipte yangına karşı kullanmak gereklidir.

198.  Yangın söndürücülerin bakıma gönderilmeleriyle ilgili olarak  aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmelidir?
6 ayda bir bakım yaptırılmalıdır.

199. Tekne kimin emriyle terk edilir?
Kaptan

200. Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) taşımalıdır? Hipotermiden korunmak için

201. Tekneyi bir tehlike anında terk ederken, kişisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir?
Tekneyi terk edecek kişiler, üzerlerine uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) giymelidir.

202.  Kışın soğuk  denizlerde denize düşen bir kazazede için en büyük tehlike asağıdakilerden hangisidir?
Hipotermi

203. Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız?
Çivileme

204. Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleme durumundasınız, ne yaparsınız?
Kollar vücuda yapışık, ayaklar birbirine bitişik

205. Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?
Grup oluşturarak birbirine sokulmalıdır.

206. Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?
Deniz demiri ile çekerek teknenin 80 – 100 metre açığına gelinir.

207. Emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapmalıdır?
SART çalıştırılır.

208. Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır?
Günde 2 su bardağı (50 cl)

209. Can salında bulunan deniz tutmasına karşı ilaçlar ne zaman kullanılır?
Mide bulantısı olur olmaz

210. “EPIRB”  nedir ?
Emergency Position Indicating Radio Beacon
(Acil durumda, teknenin bulunduğu pozisyonu arama kurtarma merkezine bildiren verici cihaz)

211. Yaralanma, zehirlenme, kan şekerinin düşmesi gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına (bayılmaya) neden olur. Bu durumdaki hasta eğer kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir?
Yana yatırılmış bacaklar hafif karına bükülmüş, altta kalan kolu beden doğrultusunda uzatılmış, baş altta kalan kola dayanmış, üstte kalan el yanak ile kolun arasına sokulmuş pozisyonda

212. Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap vermiyorsa; idrar veya dışkısını kaçırıyorsa, koma durumundadır. Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi pozisyonda bekletilir?
Baş yana çevrilir, giyisiler gevşetilir, kolonya gibi sert kokular koklatılır.

214. Temel Yasam Desteğine başlanacak bilincini kaybetmis bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır?
Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım kontrol edilir.

215. Hava yolunun açık olduğunu gördüğünüz ve nabız aldığınız kazazedede solunum olmadığını saptadınız, ilkyardıma nasıl devam edersiniz?
Suni solunum ile

216. Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?
Suni solunum yanısıra, göğüs masajı

217.  Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve hangi tempoyla uygularsınız?
Gögüs kemiğinin 1/3 alt kısmına eller konur ve dakikada 60 defa uygulama yapılır.

218. Tek  kişi, kalp masajı ve suni solunumu birlikte uygulayacaktır, hangi sırayla uygulamalıdır?
2 kez suni solunum, 15 kez kalp masajı

219. ıki kisinin uygulayacağı Temel Yasam Desteginde sıra nasıl olmalıdır?
1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı

220. Dört periyotluk Temel Yasam Desteği sonunda kazazededen nabız almaya başladınız ve gözbebekleri küçülmeye basladı. Henüz solunum baslamamışsa ne yaparsınız?
Suni solunum

222. Kolda, dirsekten asağı bölgede, çok  ağır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular, hangi aralıklarda hangi süre gevsetirsiniz?
Kemik ile damarın sıkışması sağlanır, 20 dakika sıkılı, 5-10 saniye gevşek olarak uygulanır.

223. Yara nasıl ve hangi malzemeyle temizlenmelidir?
Oksijenli su, Batticon, Rivanol ile temizleme yapılır.
.
224.  Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir.
Kalp seyiyesinin üzerine kaldırma ve soğuk tedavisi yararlı olabilir.

225. Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmıssa nasıl müdahale edilir?
Cisim hareket ettirilmez, çıkartılmaya çalışılmaz, bölge kalp bölgesinin üzerine çıkarılmaya çalışılır.

226. Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?
10 dakika su altında tutulur, yanık yeri steril örtülür, yutabilen hastalara bol su ve sıvı verilir.

227.  Giysileri yanmakta olan kazazedelere nasıl müdahale edilir?
Yere yatırarak alevin yayılması önlenir, üzerine su dökülür, sarılarak ateşin hava ile teması kesilir.

245.  Dikenli deniz canlıları ile temas edildiğinde aşağıda sayılan ilkyardım şekilleri hangi öncelik sırası ile uygulanmalıdır?
I- Ağrı kesici, antihistaminik ve antibiyotik verilmeli
II- yarayı yıkamalı, antiseptik solüsyon sürülmeli III- diken kalmıssa sıcak kompres ile vazelin veya zeytinyağı uygulanarak atılması kolaylaştırılmalı

256. Atmosferin ağırlığından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç değeri nedir?
1000mb

257. Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız alet hangisidir?
Barometre

258. Hava tahmini için barometre okurken hangi hususa dikkat etmeliyiz?
En yakın meteroloji istasyonuna göre ayarlama yapılmalıdır.

259. Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz?
Yakında ısıveren cihaz olmamalı, az sarsıntılı bir yere konulmalı, üzerine güneş ışığı gelmemelidir.

260. ızobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Rüzgar kuvvetlidir.

261. Rüzgar nasıl oluşur?
Rüzgar havanın yatay hareketinden oluşur, hava alçak basınçtan yüksek basınca doğru hareket eder. Soğuktan sıcağa

262. Kuzey yarı kürede, alçak basınç (siklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner (dirise eder)?
Saatin tersi yönünde

263. Kuzey yarı kürede, yüksek basınç (antisiklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner, (dirise eder)?
Saat yönünde

264. Kuzey yarı kürede sırtınızı gerçek rüzgara döndüğünüzde, alçak basınç merkezi nerenizde kalır?
Sol tarafın biraz ilerisinde

266. Kuzeyden esen rüzgara ne ad verilir?
Yıldız

267. Yıldız hangi dereceden esen rüzgardır?
0

268. 045 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
Poyraz

269. Poyraz hangi dereceden esen rüzgardır?
45

271. Gündoğusu rüzgarı hangi dereceden eser?
090

272. 135 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
Keşişleme

273. Keşişleme hangi dereceden eser?
135

274. 180 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
Kıble

275.  Kıble rüzgarı  hangi dereceden eser?
180

276. 225 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?
Lodos

277. Lodos hangi dereceden esen rüzgardır?
225

278. 270 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
Günbatısı

279. Gün Batısı hangi dereceden eser?
270

280. 315 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?
Karayel

281. Karayel hangi dereceden esen rüzgardır?
315

282. Deniz Melteminin özelliği nedir?
Denizden karaya dogru esen öğleden sonra rüzgarı

283. Kara Melteminin özelliği nedir?
Karadan denize doğru esen sabah rüzgarı

284. Sıcak cephe yaklaşırken basınç ve sıcaklık değerleri nasıl değişir?
Basınç ve sıcaklık artar.

285. Kuzey yarı kürede soğuk cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?
SE  – E – NE  – N yönünde

286. Kuzey yarı kürede sıcak cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?
SW – W  – NW – N yönünde

287. Cepheler hangi alanlarda oluşur?
Alçak basınç alanlarında oluşur.

288. Uluslararası sinoptik haritalarda yüksek basınç hangi harfle gösterilir?
H

289. Uluslararası sinoptik haritalarda alçak basınç hangi harfle gösterilir?
L

291.  Rüzgarın hızını ve yönünü  ölçen aletin adı nedir?
Anemometre

293. Basınç eğrilerinin ve cephelerin işlendiği hava haritalarına ne ad verilir?
Sinoptik

294. Bofor ölçeğine göre rapor edilen 5 kuvvetinde rüzgar yaklaşık kaç knot esmektedir?
17 – 21 Knot

295. Rüzgar, sürati 38-40 knot tespit edildiğinde bofor ölçeğine göre kaç kuvvetinde esmektedir?
8

296. Yukarda basit bir sinoptik harita görmektesiniz; bu haritada “A“ harfi ile gösterilmiş bölgedeki hava sistemi nedir?
Alçak basınç

297.  Yukarıdaki sinoptik haritada kırmızı renkli yarım daireleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?
Sıcak cephe

298.  Yukarıdaki sinoptik haritada mavi renkli üçgenleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?
Soğuk cephe

299. Yukardaki sinoptik haritada “Y“ harfi ile gösterilmiş bölgedeki hava sistemi nedir?
Yüksek basınç

300.  Yukarıdaki Sinoptik haritada, Doğu Karadeniz sahilleri önünde “g” harfi görülmektedir. Anlamı nedir?
Fırtına

301.  Yukarıdaki Sinoptik haritada, Karadeniz’in kuzey kıyılarında “r” harfi görülmektedir. Anlamı nedir?
Yağmur

302. Bir derece kaç dakikadır?
60

303. Bir derecelik enlem yayı kaç mildir?
60 mil

304. 21° 55’ N enlemi ile 22° 05’N enlemi arasındaki mesafe ne kadardır?
10 mil

305. Bir deniz mili  yaklaşık kaç metredir?
1852

306. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz. Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir?
3 mil

307. 36° 45’ N ve 36° 45,5’ N enlemleri arasındaki mesafe ne kadardır?
0.5 mil, 5 gomina

309. Bir kerte kaç derecedir?
11.25

310. Güneydoğu yönü kaç kertedir?
12

311.  Batı yönü kaç kertedir?
24

312. Kuzeybatı yönü kaç kertedir?
28

313. Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne kullanılır?
Mil

314. Türk deniz haritalarında hangi bölge açık mavi rengin tonlarıyla gösterilmiştir?
0-10 metre derinlikler

315. Raporlarda poyrazdan estiği belirtilen rüzgar kaç kerteden eser?
4

316. Poyraz, karayel, lodos yönleri kaç derecededir?
45, 315, 225

317.  Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir?
Sancakta rota ile toplanır, iskele ise rotadan çıkarılır.

318. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır?
0, 180, sancak 90, iskele 90 (-90)

319. Manyetik pusulanın yakın çevresindeki metal, mıknatıs ve elektrik devrelerinin oluşturduğu manyetik alandan etkilenmesi sonucunda meydana gelen hataya ne denir?
Deviasyon, yapay sapma

320. Her bölgedeki farklı manyetik alanlar nedeniyle bölgeden bölgeye değişen, coğrafi kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıya ne denir? Varyasyon, doğal sapma

321. Seyrettiğiniz bölgede 1997 yılı için varyasyon değeri 2°55’ E ve yılda 1’ E değisim değeri verilmistir. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006)
3 04 E

322. Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için varyasyon değeri 2°15’ E verilmiş ve yıllık  2’ W değişim olduğu belirtilmistir. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006)
1 53 E

323. Seyrettiğiniz bölgede varyasyon değeri 1°30’E Harita üzerinde çizdiğiniz rotanız (gerçek) 148°30’, deviasyon değeriniz 0’dır. Varmak istediğiniz noktaya ulaşabilmeniz için tutmanız gereken pusula rotanız ne olmalıdır?
147
Gerçekten — Manyetiğe (E ise çıkart, W  ise topla)

324. Harita üzerinde çizdiğiniz rota (gerçek) 312° dir. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılı için varyasyon değeri 2°05’W, yıllık değisimi ise 1’E verilmiştir. Seyredeceğiniz muhtemel rotada deviasyon değeriniz 1° W dir. Pusula rotanız ne olmalıdır? (2005)
315

325.  Haritada  çizdiginiz rota (gerçek) 215° dir. Bulunduğunuz bölgede 1999 yılı için varyasyon değeri 1° 54’ E verilmiştir. Yıllık değişim değeri, 1’ E dir. (2005) Teknenizin deviasyon tablosu aşağıdadır.
Buna göre pusula rotanız ne olmalıdır? (En yakın tam deviasyon değeri kullanılacak)
215 – 2

326. Kadırga burnu fenerini manyetik pusulanızla 082° de kerteriz etmektesiniz. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılında varyasyon değeri 2°55’ E verilmiştir. Yıllık değişim 1’E dir. Deviasyon “0” dır. Harita üzerine plotlayacağınız gerçek kerteriz değeri nedir? (2006)
85 01

327. Bölgenizde doğal sapma değeri 3°E, bulunduğunuz rotada yapay sapma değeri ise 2°E’dir. Gitmek istediğiniz noktaya çizdiğiniz rota değeri  245° ise, manyetik pusulanızda kaç dereceye gitmelisiniz?
240

328. Manyetik pusulanızla 165° rotasına seyretmektesiniz. Bu bölgedeki doğal sapma değeri, 1993 yılında 2°32’ E ve yılda 2’ E değişim değeri verilmistir. Bu rotadaki yapay sapma değerimiz 3° W olduğuna göre hakiki rotamız nedir? (2005)
165

330. Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için doğal sapma değeri 3° 40W, yıllık  değişim 5’E verilmistir. Bulunduğunuz rotada yapay sapma değeriniz 2° W’dir. ıki fenerin transitini manyetik pusulanızda 330° kerteriz ettiniz. Bu  transitin haritadaki değeri nedir? (2005)

334. Manyetik pusula ile 086°’de  kerteriz edilen A fenerinin hakiki kerterizi aşağıdakilerden hangisidir? (Var 3° E – Dev 5° W)

335. Haritada doğal sapma değeri 3°36’E (1975) (1’E) olarak gösterilmektedir. Hakiki rotamız  126° iken manyetik pusulamız kaç olmalıdır?
(Bu rotadaki yapay sapma 5° W’dir.) (2005)

340. Manyetik pusula ile 076°de kerteriz edilen fenerin hakiki kerterizi aşağıdakilerden hangisidir?
(Var “3°E ,Dev”5°W)

345. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz. Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir?
63

346. 1/25 000 ölçekli haritada 4 cm  ölçülen bir mesafe aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
1 km

347. Cayro pusula ile mıknatıslı (manyetik) pusula arasındaki fark nedir?
Cayro pusula gerçek kuzeyi gösterir.

348. Bir teknenin süratini veya belli bir sürede kat ettigi mesafeyi ölçmek için kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir?
Hız ölçer, parakete

349. Bir halat ve ucuna bağlı kurşun bir ağırlıktan oluşan, deniz derinliğini ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?
ıskandil

350. Parakete nedir ?
Sürat ölçmeye yarayan sistem

351. Görüş şartlarının kısıtlı olduğu gece,  sis gibi durumlarda radarı olan diğer tekneler ve özellikle gemiler tarafından radar ekranında görülmeyi sağlayan alet aşağıdakilerden hangisidir?
Radar reflektörü

352. Sığ sularda, liman, marina, barınak, doğal liman, haliç, kanal giriş-çıkışlarında seyir bölgesinin hangi ölçekli haritasını kullanmalıyız?
Portolon 1/5000

353. Kıyı Seyri nedir?
0-7 mil içinde yapılan seyir

356. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde dörtgen tepelik bulunan kırmızı renkli bir şamandıra gördünüz.  Ne yaparsınız?
ıskeleme alırım

359. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde üçgen tepelik bulunan yeşil renkli bir şamandıra gördünüz. Ne yaparsınız?
Sancağıma alırım

360. ıstanbul Boğazından Marmara Denizi’ne çıkmaktasınız (aşağıdaki şekilde, yeşil tekne). ıskele baş omuzluğunuzda kalan yeşil renkli şamandıraları hangi tarafınızda bırakarak yola devam edersiniz?
ıskele

362. Tepeliği, uçları yukarı dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?
Kuzeyden geç

366. Tepeliği, tabanları bir birine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?
Doğudan geç

368. Tepeliği, uçları aiağıya dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?
Güneyden geç

371. Tepeliği, uçları birbirine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?
Batıdan geç

373.  Altındaki veya çok  yakınındaki bir tehlikeyi gösteren ve bulunduğu noktaya neta bir mesafeden geçilmesi gereken tehlike şamandırasının haritadaki simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Çizgi ve iki nokta üst üste

375. Tecrit edilmiş su şamandıralarının tepeliklerinin şekli ve ışık karakterleri nedir?
Yuvarlak, beyaz grup çakarlı ışık

377. Etrafında seyre müsait su olduğunu gösteren emniyetli su şamandırasının rengi ve tepeliği nasıldır?
Kırmızı ve beyaz

378. Haritada karakteri FlR3s10m6M olarak verilmiş fenerin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (Marmara Adası, balıkçı barınağı giriş feneri)
Flasörlü, kırmızı, 3 saniye sönük kalan, tek çakma yapan, 10 metre yüksekliğinde 6 milden görülebilen

379. 10 saniyelik periyot içinde iki kere beyaz çakan, denizden ondört metre yüksekte ve sekiz milden görünen fener haritada nasıl gösterilir? (ızmir- Güzelbahçe feneri)
Fl(2) 10s 14m 8M

380. Kaş limanı batısında Bucak denizine gireceksiniz, giriş feneri haritada FlWRG10s14m5-3-3M olarak verilmiştir. Anlamı nedir?
Grup çakarlı, beyaz – kırmızı – yeşil renkte ışık veren, 10 saniye sönük kalan, 14 metre yüksekliğinde, beyaz 5 milden, kırmızı ve yeşil ise 3 milden görünen fener

381. Nara burnuna yaklaşırken, burun sığlığındaki fenerin on  saniyelik periyot içinde iki kere yeşil çaktığını gördünüz. Bu fener haritada nasıl gösterilmistir?
Fl(2) G 10s

383.  (Fl WR 5s20m15-11 M) özelliklerine sahip bir fener normal şartlarda kaç milden görülür?
Beyaz 15, kırmızı 11 milden

384.  (Fl G3s10m  5M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir?
Çakarlı yeşil 3 saniye sönük kalan 10 m yüksekliğinde 5 milden görünen

385.  (Fl WR 5s 20m 5-3M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir?
Çakarlı beyaz ve kırmızı 5 saniye ışık veren 20 metre yüksekliğinde 5 milden beyaz 3 milden kırmızı ışığı görünen

394. 080 rotasına giderken nisbi sancak 030° de kerteriz ettiğiniz bir teknenin hakiki kerterizi kaç derecedir?
110

395.  Nisbi iskele 120° bir balıkçı teknesi kerteriz ettiniz. Bu  teknenin hakiki kerterizi ise 160°. Rotanız nedir?
280

396. 310° rotasına giderken, bir tekneyi hakiki 100° kerteriz ettiniz. Bu  teknenin nisbi kerterizi nedir?
150

397. 090° rotasına ilerlerken nisbi sancak 050° bir gemi kerteriz ettiniz. Gemi de sizi nisbi sancak 070° kerteriz etmektedir. Geminin rotası nedir?
250

400. 270° rotasına ilerlerken, bir feneri hakiki 260° kerteriz etmektesiniz; bu fenerin nisbi kerterizi nedir?
ıskele 10

401.  Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir?
Rota

402. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır?
0, 180, 90, -90

403. ıki kerterizle mevki koyma yönteminde, kesin mevkinin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır?
90 (30 – 150 arası olabilir)

404. Çapraz üç kerteriz yöntemiyle mevki koyarken, mevkinin kesin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır?
60 – 120 arası, üçgenin alabildiğine küçük olması

405. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir?
Sağ tarafında

406. Trafik ayırım bölgesinin kullanım sınırlılıklarına göre hangi durumdaki tekneler bu bölgelere giremezler?
20 metreden küçük tekneler ile yelkenli tekneler

407. Boyu 20m.den az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne, trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi kurala uyacaktır?
Trafik ayırım bölgesine giremez

408. Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya geçmek zorunda olan bir tekne nasıl geçecektir?
Dikine ve en hızlı şekilde geçiş yapan tekneleri engelemeden geçiş yapar.

409.  Yelkenli bir tekne, hangi durumda kuvvetle yürütülen tekne sayılır ?
Yelkenleri açık motorla seyrettiği zaman

410. Seyir fenerleri ne işe yarar ?
Gün batımından doğuşuna kadar veya sisli havalarda teknelerin kullandığı ışık sistemleridir.

411. Yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket eder?
Uygun manevra ile tehlikeyi önlemelidir.

412.  Yelkenle seyrediyorsunuz, yedekleyen bir tekneyle karşılaştınız, ne yaparsınız?
Yol verilir ve açıktan geçilir

416. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatısma tehlikesi doğuracak şekilde bir birlerine yaklaşmaları durumunda, hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır?
Diğer teknenin iskelesini gören

418. Aşağıdaki şekilde biri yelken (yeşil), diğeri motorla seyreden (sarı) iki tekne çatışma noktasına yaklaşmaktadır. Motorlu tekne nasıl hareket etmelidir?
Yelkenli tekneye yol vermelidir.

419. Hangi hallerde ”yetişen tekne” sayılırsınız?
Diğer tekneye pupadan yaklaşan tekne yetişen teknedir.

421. Gece yelkenle seyrederken pruvanızda gördüğünüz beyaz bir fenere doğru yaklaşmaktasınız, ne yaparsınız?
Yetişen teknesiniz yavaşlayın
.
422. Denizde Çatısmayı Önleme Kuralları gereğince, pruva pruvaya gelen motorlu tekneler nasıl davranırlar?
Dümeni sancağa kırarlar (birbirlerinin iskelesinden geçerler)

423. Gece, teknenizle motor seyrindesiniz; açık sularda, silyon ve borda fenerlerini birlikte gördüğünüz bir tekneye yaklaşmaktasınız? Ne yaparsınız?
Dümen sancağa kırılır.

424.  Rüzgarı farklı bordalardan kullanan iki yelkenli tekne çatısma tehlikesinde ise hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır?
Diğerinin iskelesini gören yol verir.

425. Rüzgarı aynı bordadan kullanan iki yelkenli tekne çatısma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşıyorlarsa, hangi tekne yol  verecektir?
Rüzgarüstünde olan tekne yol verir.

427. Gece, yelkenle seyretmektesiniz; sancak bordanızda, iskele borda ve silyon fenerini gördüğünüz bir tekne  ile çatısma pozisyonuna girdiniz. Ne yaparsınız?
Yol verin

428. Gece, rüzgarı iskele bordadan alarak yelkenle seyretmektesiniz; sancak bordada bir teknenin iskele borda fenerini gördünüz.  Ne yaparsınız?
Yol verin

429. Silyon feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür ?
Beyaz ve 225 derece

430. Pupa feneri teknenin neresinde bulunur, hangi sektörden görünür?
Pupasında 135 derece

431. Sancak borda feneri ne renktir ve hangi sektörden görünür?
Yeşil ve 112.5 derece

432. ıskele borda feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür?
Kırmızı ve 112.5 derece

433. Üzerinde yol  bulunan, boyu yedi metreden uzun yelkenli tekne gece hangi fenerlerini gösterir?
Silyon, borda, pupa fenerleri

434. Üzerinde yol  bulunan, boyu yedi metreden kısa, yelkenli veya kürekli bir tekne hangi fenerleri göstermek zorundadır?
Borda ve pupa fenerleri

435. Boyu 50 m.den kısa, üzerinde yol  bulunan motorlu tekneler hangi fenerleri göstermek zorundadır?
Silyon, borda, pupa fenerleri

436. Boyu 50 m.den uzun, üzerinde yol  bulunan motorlu tekne, borda, silyon ve pupa fenerleri dışında hangi feneri gösterecektir?
ıkinci silyon feneri

437. Boyu 50m.den kısa demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar?
360 derece beyaz fener

438. Boyu 50 m.den uzun demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar?
2 adet 360 derece beyaz fener

442.  Dikey bir doğru üzerinde iki kırmızı fener gösteren tekne aşağıdakilerden hangisidir?
Karaya oturmuş

444. Boyu 50m.den kısa karaya oturmuş bir tekne gece hangi fenerlerini gösterir?
Dikey doğrultu üzerinde iki kırmızı fener

448. Ağ balıkçılığıyla uğraşan, üzerinde yol  bulunan bir teknenin fenerleri iskele bordadan aşağıdaki şekillerden hangisine uygun görünür?
Üst yeşil alt beyaz son kırmızı

449. Pruvanızda dikey doğrultuda iki kırmızı fener  ve borda fenerleri yanan bir tekne gördünüz; bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Kumanda altında olmayan tekne

450.  Dikey bir doğru, üzerinde her yönden görünür üste kırmızı, altta beyaz, iki fener gösteren tekne, aşağıdakilerden hangisidir?
Ağ balıkçılığı yapan üzerinde yol olmayan tekne

451. Borda ve Pupa fenerlerine ilaveten, dikey bir doğru üzerinde, her yönden görünür üste yeşil, altta beyaz fener gösteren tekne, aşağıdakilerden hangisidir?
Trol yapmakta olan üzerinde yol olan tekne

452.  Sis, pus gibi görüşün kısıtlı olduğu hallerde 12 m. den küçük tekneler nasıl ses işareti verirler?
ıki dakida bir ses işareti verirler

453. Çatısma pozisyonunda olduğunuz bir tekneye karşı yol  hakkına sahipsiniz. Yol verecek tekne, çatışma noktasına yaklaşmanıza rağmen çatışmadan kaçınacağını gösteren manevrayı yapmamaktadır, hangi ses işaretiyle uyarırsınız?
Bir uzun düdük

454. Marina içinde, aynı anda manevra yaptığınız bir tekne, muhtemel bir çatışmayı engellemek için bir kısa düdük işareti vermistir. Anlamı nedir?
Rotasını sancağa çevirecektir.

455. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede rotanızı iskeleye değiştirmek istiyorsunuz. Bu niyetinizi diğer teknelere nasıl belli edersiniz?
ıki kısa düdük çalar

456. Üç kısa düdük ne anlama gelir?
Tornistan yapıyorum

457. Bir uzun düdük süresi kaç saniyedir?
4 – 6 saniye

458. Bir kısa düdük süresi kaç saniyedir?
Bir saniye

459. Gündüz demirli bir tekne görünür bir yerinde hangi işareti göstermelidir?
Siyah küre

460. Gündüz yelkenle birlikte motor kullanarak seyreden yelkenli bir tekne hangi işareti göstermelidir?
Sivri ucu aşağıya dönük siyah koni

461. Kumanda altında bulunmayan bir tekne gündüz hangi işareti gösterir?
ıki siyah küre

462. Karaya oturmuş tekneler gündüz hangi işareti gösterirler?
Üç siyah küre

463. Sivri uçları birbirine bakan iki koni gösteren tekne, aşağıdakilerden hangisidir?
Balıkçı teknesi

466. Tekneniz yanmakta ve batma ihtimali var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz?
Mayday

467. Tekneniz hareketsiz kalmış durumda, çekiciye ihtiyacınız var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz?
Pan Pan

468. Tehlike ve Aciliyet mesajlarında, tekne adını bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız?
Mevkii

469. Yürürlükteki kanun gereğince “denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca, adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun ‘Gemi’ denir. Buna göre, amatör denizcilerin kullanacakları hangi tip tekneler, denizde çatma, çatısma ve can kurtarma durumlarında “gemi” olarak değerlendirilecektir?
Yelkenli ve/veya motorlu

470. Yola çıkmadan önce, teknenin yola ve denize elverişli olmasından, yolculuk için gerekli belgelerin ve emniyet teçhizatının tam olmasından kim sorumludur?
Kaptan

471. Kaptanın tutmakla yükümlü olduğu gemi jurnalı (logbook) hangi sürelerde tutulmalı ve hangi bilgileri içermelidir?
Hergün tutulamalı ve önemli olaylar kaydedilmelidir.

472. Seyirde olan kazalar tarih, saat ve mevki belirtilerek bütün ayrıntılarıyla rapor haline getirilir. Bu  raporun yazılmasından kim  sorumludur?
Kaptan

474. Çatışan gemi kaptanlarının görevleri nedir?
Tekneleri birbirlerine yardıma ihtiyaçları olmadığına kanaat getirene kadar olay yerinde kalmalıdırlar.

475. Kaptanın, denizde karşılaştığı “can tehlikesine ugramış” kişilere karsı sorumluluğu nedir?
Elinden gelen her yardımı yapmaya zorunludur.

476. Başka bir tekneden imdat işareti alan bir tekne kaptanının sorumluluğu nedir?
Yardıma bütün hızı ile gitmek durumundadır.

477. Seyir emniyetini tehlikeye düşürecek cisimler veya 10 kuvvet üstünde fırtına ile karşılaşan tekne kaptanının sorumluluğu nedir?
En yakındaki gemilere ve limana bildirmek durumundadır.

480.  Özel tekneler, Türk karasuları içinde hangi belgeyle seyahat ederler?
Özel Yat / Tekne Kayıt Belgesi ile (Bağlama kütüğü ruhsatı)

481. Amatör denizcilerin kullanacağı “özel tekneler” hangi makam tarafından kayıt altına alınır?
Liman Başkanlıkları tarafından

482.  Özel Tekne/Yatlar için yurt dışına çıkışta hangi belge düzenlenir?
Transitlog

483. Boyu 24 metreden  kısa bir “özel tekne”yi kullanmak için Amatör Denizci Belgesi ile birlikte aşağıda sayılan belgelerden hangisini yanınızda bulundurmanız gerekir?
GMDSS VHF  Telsiz Ehliyeti

484. Gemilerin neden olduğu deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan uluslararası sözlesme aşağıdakilerden hangisidir?
MARPOL

486. Amatör denizcilerin kullandığı özel tekne ve yatlarda hangi tip sular, Marpol anlaşması hükümlerine göre pissu sınıfına girer?
Lağım suyu

487. Marpol’e göre evsel katı atık sınıfına giren çöplerimiz, Özel Alan kabul edilen Akdeniz’de, en yakın sahile kaç mil  uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir?
12 mil

488. Yiyecek atıklarımız Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil  mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize boşaltılamaz?
12 mil

489. Marpol’e göre plastik maddeler, sentetik halatlar, plastik çöp torbaları en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir?
Hiçbir zaman atılamaz.

491. ıçine az miktarda yağ ve yakıt karışmış sintine suyumuzu, Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil uzaklıkta denize boşaltabiliriz?
12 mil

492.  Akdeniz içinde seyrederken teknede biriken çöplerimizi ne yapmalıyız?
Atık kabul tesislerine bırakmalıyız.

495. Motorların yardımcı sistemlerini sayınız.
Yağlama sistemi, Sogutma sistemi, Yakıt sistemi, Egzoz sistemi,
Güç aktarma sistemi, Dişli kutusu, şaft ve pervane
Gaz ve vites kolu

496. Prospektüsünde 10 Kw güç ürettigi belirtilen bir motor kaç Beygir Gücündedir (BG)?
13.60 BG

497. ıki zamanlı dıştan takma bir motorun yakıtına, hangi katkı maddesi, hangi oranda katılmalıdır?
Yağ, 1 e 100 oranında

498. Dolaysız (direkt) soğutmalı bir motorun gövdesinde dolasan sıvı hangisidir?
Deniz suyu

499. Ekonomik seyirde motor devir saati motorun azami devrinin yüzde kaçı mertebesinde olmalıdır?
%50 – %70 arasında

500. ıdeal (azami değil) seyir hızına motor devrinin yüzde kaçında ulasılır?
%80

501. Bir tekne dişli kutusunda (şanjıman) hangi konumlar seçilebilir?
ıleri, boş ve geri

502.  Dizel ve benzin motorlarını kullandıkları yakıt cinsi dışında, ayıran belirleyici özellik nedir?
Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur.
Buji benzinli motorlarda bulunur.

503. Motorun prospektüsünde belirtilen gücü tekne pervanesinde de alabilir miyiz?
Bir kısmı alınabilir.

504. Motor kontrol panosunda bir uyarı ışığı yandığında ve sesli uyarı duyulduğunda ilk yapılması gereken nedir?
Motor en düşük devre alınmalıdır.

506.  Dizel motorlarda yakıtı, depo tamamen boşalana kadar tüketmek dogru mudur?
Hayır

508. Bir motorda bulunabilecek, bakımı ve belli aralıklarda değiştirilmesi gereken tüm filtreleri sayınız.
Hava, yakıt, yağ

509. Dört zamanlı bir dıştan takma motorun yağlaması nasıl gerçekleşir?
Yağ kartelinden

510. Hem içten hem dıştan takma motorlarda herhangi bir göstergeye bakmadan soğutma sisteminin düzgün çalıştığını kabaca hangi sekilde kontrol edebiliriz ? Egzoz çıkışından çıkan su kontrol edilerek

511.  Bir Dizel motorlu teknede depodaki yakıt miktarının sınırlı ve varılmak istenen limana ulaşmak için yeterli olamayabilecegini tespit ettiniz. Zamansal bir sıkışıklığınız yok. Nasıl bir seyir şekli izlersiniz?
%50 devirde

517. Dıştan takma motorların ilk çalıştırılmasında hangi emniyet önlemleri alınmalıdır ?
Vites boşa alınmalı, durdurucu mekanizma bilekliği (Stop Kordonu) takılmalıdır.

518. Salmastra ne işe yarar ?
Kovan çıkışında su sızdırmazlık için kullanılır.

519. Yakıt buharının bir kıvılcım etkisiyle patlama yaratma tehlikesi açısından bir teknede hangi tipte içten takma motorlar en çok  dikkat gerektirirler?
Benzinli

521. Teknelerde en çok  rastlanan egzos sistemi ne şekildedir ve hangi parçalardan oluşur?
Manifolt, su kapanı, susturucu, deve boynu

522. Motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan yardımcı donanım hangisidir?
Marj motoru

523. Benzin ve Dizel motorunu kullandıkları farklı yakıtlar haricinde ayıran temel özellik:
Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur.
Buji benzinli motorlarda bulunur.

524. Motor yağına yataklık yapan ve motorun iç kısımlarını harici etkilerden koruyan motor parçasına ne ad verilir?
Kartel

525. Motorlarda soğutma sistemi kaç çeşittir?
ıki (direkt, dolaylı)

What do you think?

Comments

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading…

0

Amatör Denizcilik Belgesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İzmir/Mavişehir balık avı(Lidaki,çipura,izmarit)